Safe Internet LAB

พื้นที่ทดลองไอเดียสู่การสร้างสรรค์วัฒนธรรมออนไลน์

โลกจะต้องจดจำว่าพวกเราคือแรงขับเคลื่อนที่มีความหมายและความรับผิดชอบต่อสังคมออนไลน์

80+

ไอเดียการสร้างวัฒนธรรมออนไลน์

300,000+

เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

200+

โรงเรียนที่เข้าร่วม

500+

Safe Internet Leader

45+

Safe Internet Mentor

1,500,000+

จำนวนเงินที่ได้สนับสนุนไปแล้ว

มาร่วมเปลี่ยนโลกไปด้วยกัน
© 2021 Safe Internet Lab. All rights reserved