Challenge

ขอ 1 เสียงจากคนรุ่นใหม่เพื่อลบล้างปัญหาไซเบอร์บูลลี่ในสังคมไทย

dtacsafeinternetlab
Challenge

Safe Internet Game Night Challenge ท้า Gen Z ประลองความรู้ เพิ่มภูมิคุ้มกันออนไลน์

dtacsafeinternetlab
ดูเพิ่มเติม
Challenge

เรายังไม่มีชื่อ #ตั้งชื่อให้เราหน่อย

dtacsafeinternetlab
ดูเพิ่มเติม
Challenge

CyberShield Challenge เพราะอุปกรณ์ที่เราใช้อาจจะไม่ปลอดภัยอีกต่อไป

dtacsafeinternetlab
ดูเพิ่มเติม

Get Started: Open Challenge

ประชันความคิด พิชิตภารกิจเปลี่ยนโลก (ออนไลน์)

ภารกิจสุดท้าทายประจำเดือน พร้อมรับของรางวัลสุดพิเศษ

จุดประกายไอเดียที่สร้างสรรค์ แสดงพลังว่าเราเป็น Netizen เด็กเปลี่ยนโลก(ออนไลน์)

© 2021 Safe Internet Lab. All rights reserved