Podcast

RapSaveNewsThailand - RapStopFakeNews

Dtacblog

โครงการประกวดคลิปวิดีโอเพลงแรพ เพื่อต่อด้านข่าวปลอม ลดภัยร้ายบนโลกออนไลน์ Stop Fake News

พลังของเยาวชนรุ่นใหม่ ที่ช่วยกันรณรงค์หยุดข่าวปลอม ร่วมกันเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนพัฒนา สร้างสรรค์สังคม โดยใช้เสียงเพลงเป็นสื่อ

ผลการประกวด


รางวัลที่ 1 : นาย นิลพัทธ์ ชุ่มมงคล

"Stop Fake News" สำหรับข่าวปลอมนะครับ ไม่ชัวร์อย่าแชร์ไม่แน่ใจอย่าไลค์ อ่านให้รอบคอบก่อนจะกดแชร์ออกไป เพราะอาจจะทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนกันก็ได้นะครับ ข่าวปลอมแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วกว่าข่าวจริง 100 เท่า "ลุกขึ้นมาแร็พต่อต้านข่าวปลอมกันดีกว่า"

รางวัลที่ 2 : นาย นนทกร รักสันชาติ

ชื่อผลงาน : Stop Fake

รางวัลที่ 3 : นาย ชลภัทร บุญฉ่ำ

ชิ่อผลงําน : Stop Fake News

#fakenews
LEADER BY
Dtacblog
© 2021 Safe Internet Lab. All rights reserved